สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษากับสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ต่างกันไหม จบแล้วสอบครูได้ไหม

สวัสดีครับวันนี้ผมจะ

Read more