Internet of Things กับ Internet of Behaviors คืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

Internet of Thingsกับ Internet of Behaviors คืออะไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

Internet of Things

Internet of Things คือ การนำเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เช่น เซ็นเซอร์วัดระยะทาง เซ็นเซอร์รับสัญญานเสียง เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ หรือเซ็นเซอร์อื่น ๆ มาเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ มีการประมวลผลโดยใช้สมองกลฝังตัว และอุปกรณ์เหล่านั้นมีการเชื่อมต่อเข้ากับสัญญานอินเทอร์เน็ต ทำงานควบคู่กับแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปควบคุม สั่งงานต่าง ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางเพียงแค่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญานอินเทอร์เน็ตได้

Internet of Behaviors

Internet of Behaviors คือ รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล ที่ได้จากเครื่องมือวัดต่าง ๆ จากนั้นมีการจัดกระทำกับข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึก อาจเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่าง ๆ ความสนใจ ความชอบ โดยข้อมูลเหล่านี้อาจจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ได้

ความสัมพันธ์ระหว่าง Internet of Things กับ Internet of Behaviors

ความสัมพันธ์ระหว่าง Internet of Things กับ Internet of Behaviors คือในส่วนของ Internet of Thingsจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ พฤติกรรมการใช้งานต่าง ๆ การติดตามตำแหน่ง การจดจำใบหน้า หรือพฤติกรรมอื่น ๆ จะถูกจัดเก็บ และ Internet of Behaviors จะนำข้อมูลที่ได้มาจาก Internet of Things ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น และมีการนำไปสู่การตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการคาดเดาโดยมีข้อมูลขนาดใหญ่เป็นฐาน ส่งผลให้เกิดความแม่นยำและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กับด้านอื่น ๆ ได้มากมาย

วุฒิชัย-แม้นรัมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *