10 เทคโนโลยีใหม่ ทางด้านการศึกษา

สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอ 10 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ใช้สำหรับการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาการศึกษา หรืออใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการศึกษา

10 เทคโนโลยีใหม่ ทางด้านการศึกษา

1.เทคโนโลยี คลาวน์ (Cloud) สำหรับการศึกษา Cloud หรือ Cloud Computing (คลาวด์ คอมพิวติ้ง) คือเทคโนโลยี ที่เปรียบเสมือนกลุ่มของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้บริการด้านข้อมูล ด้านซอฟต์แวร์ หรือด้านพื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา แต่จะต้องมีสัญญาน อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเข้าถึงระบบคลาวด์ สถานศึกษาทุกแห่งทั่วโลกที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ล้วนมีการใช้บริการ cloud ทั้งนั้น ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม เช่นบริการรับส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการประมวลผลข้อมูล ซึ่งบริการต่าง ๆ เหล่านี้มีล้วนส่งผลให้สถานศึกษาลดต้นทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ลงไปได้เยอะมาก ๆ เช่น ไม่ต้องเสียเงินจำนวนมาก ๆ ในการสร้างห้อง server ไม่ต้องการผู้ดูแลรักษาอุปกรณ์ 

2.เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เทคโนโลยีรูปแบบการเก็บข้อมูลรูปแบบหนึ่ง บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ไม่มีศูนย์กลาง แต่มีระบบการป้องกันการจัดเก็บ และแก้ไขข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีความน่าเชื่อถือสูง ในทุก ๆ ปี เราจะเห็นข่าวในเรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณโรงเรียน การปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงวุฒิการศึกษา ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการที่มีบุคคล เข้าไปแก้ไข ปลอมแปลงข้อมูล เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และเป็นความผิด หากสถานศึกษานำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้งานในองค์กรจะลดปัญหาจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นอย่างแน่นอน 100 % ส่งผลให้องค์กรมีความโปร่งใส และเกิดความน่าเชื่อถือ

3.Internet of things(IOT) และ Internet of Behaviors ในส่วนของ Internet of Things จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้ใช้งาน และผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายในการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ พฤติกรรมการใช้งานต่าง ๆ การติดตามตำแหน่ง การจดจำใบหน้า หรือพฤติกรรมอื่น ๆ จะถูกจัดเก็บ และ Internet of Behaviors จะนำข้อมูลที่ได้มาจาก Internet of Things ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น และมีการนำไปสู่การตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการคาดเดาโดยมีข้อมูลขนาดใหญ่เป็นฐาน ส่งผลให้เกิดความแม่นยำและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์กับด้านอื่น ๆ ได้มากมาย

4.AI (Artificial intelligence) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นความสามารถในการออกแบบเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและนำข้อมูลมาทำการประมวลผล วิเคราะห์ และแสดงผลออกมาเพื่อให้ตอบสนองได้ใกล้เคียงกับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูล

5.Augmented reality (AR) เทคโนโลยีความจริงเสมือน เกิดจากการนำภาพหรือวัถตุที่ถูกสร้างขึ้นมาและอยู่ในรูปแบบภาพจำลอง เน้นย้ำนะครับว่ามันคือภาพจำลอง และถูกนำมาแสดงร่วมกับสภาพแวดล้อม หรือภาพปัจจุบัน ทั้งนี้เทคโนโลยีความจริงเสมือนจะต้องทำงานควบคู่กับอุปกรณ์ที่มีกล้องวิดีโอด้วย เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต (คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จะต้องมีกล้องวิดีโอ) เช่นเกมส์โปเกมอนโก หรือโปรแกรมจำลองทางด้านการศึกษา การจัดวางวัตถุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องต่าง ๆ เพื่อทำให้มองเห็นภาพ ว่าหากเป็นวัตถุจริง ๆ ถูกวางในมุนนั้น ๆ จะมีความสวยงาน ตรงตามความต้องการของเราหรือเปล่า

6.รูปแบบการสอนสมัยใหม่ การเรียนระบบเปิด MOOC (Massive Open Online Course) เป็นการเรียนระบบเปิดที่มีรูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ทางออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้พร้อม ๆ กันในจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการให้บริการฟรี และเมื่อเรียบจบหลักสูตรก็จะได้รับใบรับรอง ในประเทยเราก็มีรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ในรู้แบบนี้เช่นกัน สามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://thaimooc.org สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในเรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา

7.Gamifications เป็นเทคโนโลยีในการนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียน และออกแบบนำเสนอออกมาในรูปแบบเกมส์ การรนำเนื้อหาการเรียนรู้ไปออกแบบในอยู่ในลักษณะของเกมการสอน มาประยุกต์ใช้ในการจูงใจและทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียน ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นและเรียนรู้ในสถานการณ์

8.ระบบการจัดการเรียนรู้ (learning Management systems) เป็นเทคโนโลยีในการออกแบบระบบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และออกแบบให้อยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีออนไลน์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือสื่อกลางระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน เช่น LMS, Google classroom , Microsoft teams, Edmodo

9.เครื่องพิมพ์ 3D (3-D printing) เป็นเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์วัตถุต่าง ๆ ออกมาในลักษณะที่เป็นวัตถุที่จับต้องได้ และตามแบบที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น บ้านจำลอง วัตถุจำลองต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การออกแบบสิ่งต่าง ๆ และได้เห็นภาพ หรือวัตถุจริง ๆ จากงานออกแบบของตนเอง

10.เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่นำมาช่วยในการอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน

วุฒิชัย-แม้นรัมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *