เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา (Educational Information Technology) และนวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation) เหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษามีความเหมือนกันคือ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา อาจจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ หรือเทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการทางด้านการศึกษา เช่น กระดานอัจฉริยะ รูปแบบการสอนแบบจิ๊กซอว์ โปรแกรมรับส่งเอกสาร ออนไลน์ เป็นต้น

เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษา มีความแตกต่างกันที่ความใหม่ ของการเกิดสิ่งนั้น ๆ นวัตกรรมการศึกษาเป็นสิ่งใหม่ อาจจะเป็นสิ่งของ ความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษามีประสิทธิภาพ และใช้เฉพาะกลุ่ม มีการตรวจสอบเช่นการทำวิจัย เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่านวัตกรรมนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับในด้านการศึกษา เช่น ศูนย์การเรียน การจัดโรงเรียนในโรงเรียน โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ซึ่งจะแตกต่างกับเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาถูกสร้างขึ้นมา โดยมีความมุ่งหวังที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และมีความหลากหลาย มีการนำมาใช้งานในวงกว้าง เช่น Google Classroom เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนต่าง ๆ เป็นต้น และในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา เป็นเครื่องมือ เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการสื่อสาร การรับส่งข่าวสาร ระบบอำนวยความสะดวกในการทำงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่นระบบการรับส่งเอกสารออนไลน์ ระบบการจ้องรถ ระบบการบันทึกการมาเรียนของนักเรียน ระบบการแสดงผลการเรียน เป็นต้น  

วุฒิชัย-แม้นรัมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น