กระบวนการจัดการเรียนการสอนการออกแบบความคิด (Design Thinking Process)

กระบวนการจัดการเรียนการสอนการออกแบบความคิด (Design Thinking Process)

กระบวนการจัดการเรียนการสอนการออกแบบความคิด (Design Thinking Process) คือเป็นกระบวนการออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน การเลือกใช้สื่อ และเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้เรียน โดยวิธีการหรือกระบวนการเหล่านี้เกิดจากการทำความเข้าใจปัญหาของผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน จากนั้นจึงมีการออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาโดยมีขั้นตอนที่ชัดเจน ใน 5ขั้น ซึ่งประกอบไปด้วย

         1. Empathize เป็นส่วนของการเก็บรวบรวมข้อมูล การทำความเข้าใจกับปัญหาของผู้เรียน

         2. Define เป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้เรียนอาจจะเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หรือระดับชั้น

         3. Ideate เป็นส่วนของการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะตอบสนอนกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งอาจจะต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย

         4. Prototype เป็นส่วนของการสร้างต้นแบบ ในส่วนของวิธีการจัดการเรียนการสอน อาจมีการเขียนเป็นโมเดลการสอน หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นต้นแบบของวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เราได้ออกแบบขึ้นมา 

          5. Test เป็นส่วนของการทดลองการนำวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เราได้ออกแบบไปปฏิบัติก่อน และหาประสิทธิภาพ หากพบเจอปัญหา ก็จะต้องนำกลับไปปรับปรุงแก้ไข

วุฒิชัย-แม้นรัมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *