การนํารูปแบบการประเมินแบบ CIPP, CIPPIEST (CIPPiest) และ KIRKPATRICK ไปใช้ในการประเมินโครงการ

การนํารูปแบบการประเมินแบบ CIPP, CIPPIEST (CIPPiest) และ KIRKPATRICK ไปใช้ในการประเมินโครงการ

การประเมินตามแบบ CIPP โมเดล เหมาะสมกับการประเมินโครงการที่มีโครงการในลักษณะที่เป็นโครงการที่มีกระบวนการต่อเนื่อง รูปแบบการประเมินโครงการลักษณะนี้สามารถใช้บริหารโครงการได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการไปจนสิ้นสุดโครงการ

  • การประเมินตามแบบ CIPPIEST โมเดล เหมาะสมกับการประเมินโครงการที่มีโครงการในลักษณะที่เป็น
    โครงการต่อเนื่องที่เมื่อดําเนินจากจนสิ้นสุดโครงการไปแล้วแต่กระบวนการประเมินโครงการยังคงมีต่อ เนื่องจากต้องการศึกษาประสิทธิภาพของโครงการ ผลกระทบของโครงการ
  • การประเมินตามแบบ KIRKPATRICK เหมาะกับการประเมินโครงการที่เป็นโครงการติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมที่ส่งผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผลต่อองค์กร
    ตัวอย่างโครงการ ที่สามารถใช้ การประเมินตามแบบ KIRKPATRICK ในการประเมินโครงการ คือโครงการอบรมเชิงสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *