การนําผลการประเมินโครงการ ไปใช้เพื่อการบริหารงานการศึกษา

การนําผลการประเมินโครงการ ไปใช้เพื่อการบริหารงานการศึกษา สําหรับการนําผลการประเมินโครงการไปใช้ในการบริหารสถานศึกษานั้น ข้าพเจ้าในฐานนะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างพร้อมทั้งวิธีการนําผลการประเมินไปใช้เป็นรายข้อดังนี้

  1. ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อติดตามการปฏิบัติโครงการของสถานศึกษา ซึ่งจะดูว่าโครงการนั้นได้ดําเนินการไป ถึงขั้นตอนไหนแล้ว และผลการดําเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
  2. ใช้เพื่อเป็นข้อมูล สารสนเทศ ช่วยในการตัดสินใจในการ พิจารณาแผน ออกแบบนโยบายในการบริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งการกําหนดวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
  3. ใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อการดําเนินโครงการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุก ๆ ปีการศึกษาหรือทุกปีงบประมาณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *